Lầu 5, 18B, Đ.2, Cư xá Lữ Gia, P.15, Q.11, TP.HCM, VN.

  1. 1
  2. 2
  3. 3
Địa chỉ văn Phòng

Lầu 5, 18B, Đ.2, Cư xá Lữ Gia, P.15, Q.11, TP.HCM, VN.

Địa chỉ Email

huytan@huytan.com.vn

Điện thoại liên hệ

(+84) 028 03866 9361

Chúng tôi luôn đặt sự hài lòng của khách hàng là trên hết,
luôn sẵng sàng khi bạn cần đến

Giá Trị Của Chúng Tôi


Chất Lượng

Áp dụng hệ thống quảng lý chất lượng iso 901 -2015

Tiến Độ (Dịch Vụ)

Chúng tôi luôn tìm hiểu, luôn cải tiến về sản phẩm và dịch vụ.Để và luôn luôn hoàn thành theo tiến độ công trình.

Độ Tin Cậy

Hơn 20 năm hoạt động , Luôn đặt sự chất lượng và sự hài long của khách hàng trên hết

Chúng tôi luôn tìm hiểu, luôn cải tiến về sản phẩm và dịch vụ. Luôn đặt sự chất lượng và sự hài long của khách hàng trên hết, chúng tôi thực sự là những người cho bạn tìm đến.”

© Copyright 2018 HUY TÂN.