Lầu 5, 18B, Đ.2, Cư xá Lữ Gia, P.15, Q.11, TP.HCM, VN.

  1. 1
  2. 2
  3. 3

Trở thành công ty Việt Nam cung cấp dịch vụ tư vấn thiết kế, thi công kỹ thuật cơ điện an toàn điện nhất

Tầm Nhìn Sứ Mệnh


Trở thành công ty Việt Nam cung cấp dịch vụ tư vấn thiết kế, thi công kỹ thuật cơ điện an toàn điện nhất.

Cung cấp các sản phẩm và dịch vụ với chất lượng quốc tế, có tính bền vững về môi trường và mang lại giá trị kinh tế cho nhà đầu tư và đối tác thông qua quy trình quản lý chuẩn mực và

đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp, đồng thời góp phần xây dựng và phát triển nguồn nhân lực cao cấp cho lĩnh vực thiết kế cơ điện tại Việt Nam.

© Copyright 2018 HUY TÂN.